O mně – vzdělání a praxe

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž pokračuji v doktorském studiu. V roce 2021 jsem složila atestaci z oboru Klinická psychologie.

Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rogeriánské (neboli na klienta zaměřené; PCA) psychoterapii, v tomtéž směru mám dokončený i supervizorský výcvik. V současné době se účastním výcviku v Pesso Boyden Psychomotor System terapii (více o směru na www.pbsp.cz). V psychoterapeutické práci s dětmi vycházím z výcviku Play Therapy v PCA modalitě (vedený byl Sandrou Padevilla). V terapii ráda využívám také terapeutické pískoviště (sand tray), zde se opírám o zkušenosti z workshopu s Madeleine de Little a z kurzu pořádaného Veronikou Galusovou.

Odbornou praxi získávám prací ve zdravotnických zařízeních (2015 – 2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice; od 2015 do 2022 Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornové). V roce 2021 jsem atestovala v oboru Klinická psychologie. Od roku 2021 pracuji také na klinice Psyon, kde se věnuji hlavně ketaminem asistované psychoterapii pro lidi s depresí, úzkostnými poruchami nebo PTSD.

Svou praxi zároveň reflektuji i skrze lektorování terapeutického využití pískoviště v Centru Hladina.

Mimo to jsem zapojena do projektu Psycare, v jehož rámci pomáháme účastníkům hudebních akcí bezpečně a pokud možno léčivě projít náročnou psychedelickou zkušeností.

Jsem zapojena jako adherence rater do mezinárodního výzkumu terapeutického využití MDMA u léčby posttraumatické stresové poruchy prováděného Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.

Pro zkvalitnění mé práce pravidelně konzultuji se supervizorem (zkušenější kolega, který mi pomáhá nacházet cesty, jak být pro Váš rozvoj co nejvíce užitečná).

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (jsem vázána jejím etickým kodexem) a České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie a taktéž České psychedelické společnosti.

zde podrobný profesní životopis: CV jana adámková cz