O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž pokračuji v doktorském studiu.

Odbornou praxi získávám prací ve zdravotnických zařízeních (2015 – 2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice; od 2015 do současnosti Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornové). Jsem zařazená do předatestačního vzdělávání v oboru Klinický psycholog, pracuji pod vedením školitele. Dále pracuji s mládeží jako lektor programů posilování pozitivních životních hodnot a postojů (pod Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou).

Kontinuálně se vzdělávám jak v oblasti psychoterapie (výcvik v Personal Centred Approach s akreditací pro práci ve zdravotnictví; výcvik Možnosti dialogu; další kratší workshopy a semináře), tak v psychodiagnostice (práce s Rorschachovou metodou, Tematicko-apercepčním testem, Wechslerovými škálami, Minnesota Multiphasic Personality Inventory).

Pro zkvalitnění mé práce pravidelně konzultuji se supervizorem (zkušenější kolega, který mi pomáhá nacházet cesty, jak být pro Váš rozvoj co nejvíce užitečná).