O mně – vzdělání a praxe

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž pokračuji v doktorském studiu.

Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rogeriánské (neboli na klienta zaměřené; PCA) psychoterapii, v tomtéž směru mám dokončený i supervizorský výcvik. V současné době se účastním výcviku v Pesso Boyden Psychomotor System terapii (více o směru na www.pbsp.cz). V psychoterapeutické práci s dětmi vycházím z výcviku Play Therapy v PCA modalitě (vedený byl Sandrou Padevilla). V terapii ráda využívám také terapeutické pískoviště (sand tray), zde se opírám o zkušenosti z workshopu s Madeleine de Little a z kurzu pořádaného Veronikou Galusovou.

Odbornou praxi získávám prací ve zdravotnických zařízeních (2015 – 2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice; od 2015 do současnosti Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornové). Jsem zařazená do předatestačního vzdělávání v oboru Klinický psycholog, pracuji pod vedením školitele.

Svou praxi zároveň reflektuji i skrze lektorování terapeutického využití pískoviště v Centru Hladina.

Mimo to jsem zapojena do projektu Psycare, v jehož rámci pomáháme účastníkům hudebních akcí bezpečně a pokud možno léčivě projít náročnou psychedelickou zkušeností.

Jsem zapojena jako adherence rater do mezinárodního výzkumu terapeutického využití MDMA u léčby posttraumatické stresové poruchy prováděného Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.

Pro zkvalitnění mé práce pravidelně konzultuji se supervizorem (zkušenější kolega, který mi pomáhá nacházet cesty, jak být pro Váš rozvoj co nejvíce užitečná).

Jsem členkou těchto odborných asociací a tedy i vázána jejich etickým kodexem: Českomoravská psychologická společnost; Česká psychedelická společnost a Česká asociace PBSP.

zde podrobný profesní životopis: CV jana adámková cz