Jak pracuji s dospělými

Ve své práci stavím hlavně na empatickém porozumění, nehodnotícím postoji, důvěře ve vnitřní zdroje klienta.

V individuální práci se zaměřujeme hlavně na porozumění sobě samému – to pak přináší větší svobodu v hledání

Individuálně provázím klienty, kteří tápou ve své životní situaci a nevědí, jak dál; trápí je obtíže v mezilidských vztazích; zažívají úzkosti, panické ataky, stavy deprese; jsou dlouhodobě přetížení; trpí dlouhodobými tělesnými obtížemi, pro které v somatické medicíně nenachází úlevu; jsou ve svém životě nespokojení, i když z vnějšího pohledu by měli být naplnění a šťastní; chtějí sami sobě lépe porozumět, prohloubit schopnost sebereflexe, rozvíjet se.