Ceník

Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami, mohu tedy zaručit, že údaje o klientovi, důvod ani obsah konzultací nejsou zaznamenány do zdravotnické dokumentace. Pokud si to budete přát, můžeme pracovat se zachováním vaší anonymity. Všechny skutečnosti o vás, které mi sdělíte, považuji za důvěrné.

Na počtu sezení se domluvíme po úvodní konzultaci, kdy si řekneme, co od naší společné práce očekáváte. Z mé zkušenosti mohu říci, že frekvence setkání je vhodná alespoň jedenkrát za dva týdny, v případě potřeby i jedenkrát týdně.

Termín konzultace je závazný. Pokud ji nezrušíte nebo nepřeobjednáte alespoň 24 hodin předem, uhradíte ho na příštím sezení v plné výši.

Individuální sezení trvá zpravidla 50 minut, stojí 800 Kč

Pokud pracuji s párem či rodinou, je vhodné setkání delší (75 minut), cena je pak 1200 Kč.

Platba je možná převodem na účet (291523425/2010) nebo v hotovosti na konci sezení.