Ceník

Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami, mohu tedy zaručit, že údaje o klientovi, důvod ani obsah konzultací nejsou zaznamenány do zdravotnické dokumentace. Pokud si to budete přát, můžeme pracovat se zachováním vaší anonymity. Všechny skutečnosti o vás, které mi sdělíte, považuji za důvěrné.

Na počtu sezení se domluvíme po úvodní konzultaci, kdy si řekneme, co od naší společné práce očekáváte. Z mé zkušenosti mohu říci, že frekvence setkání je vhodná alespoň jedenkrát za dva týdny, v případě potřeby i jedenkrát týdně.

Termín konzultace je závazný. Pokud ji nezrušíte nebo nepřeobjednáte alespoň den předem, uhradíte ho na příštím sezení v plné výši.

Individuální sezení trvá zpravidla 50 minut, stojí 600 Kč

Pokud pracuji s párem či rodinou, je vhodné setkání delší, devadesátiminutové, cena je pak 800 Kč.

(Platba je v hotovosti na konci sezení nebo po dohodě převodem na účet.)